Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

dessuar

v. tr. [LC] Treure la suor (a algú). L'airet em dessua el front. L'ombra del brancatge el dessuava.
intr. [LC] Descansar per cessar d'estar suat. Seiem a dessuar a l'ombra d'aquest arbre.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions