Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Fitxa 6589/6Darrera versi: 12.04.2018

Ttol

L'article definit mascul 'lo': 'lo pare' 

Apostrofaci i contracci de l'article mascul 'lo' 

Nova gramtica 

Resposta

En els parlars nord-occidentals, en el parlar del Camp de Tarragona, en tortos, en alguers i en algunes comarques valencianes encara es mantenen, en la parla familiar, les formes antigues de l'article definit mascul lo, los. Per exemple: lo cotxe, lo iogurt, los amos, los carrers.

Aquest article s'apostrofa igual que l'article definit general. Per exemple: l'nec, l'hereu. A ms, tant l'article mascul singular com el plural (lo, los) presenten les mateixes contraccions que els articles el, els. Per exemple: cal Mingo, dels pares.

A ms dels registres familiars dels parlars abans esmentats, l'article lo tamb es mant en la llengua general en certs contextos fossilitzats (tot lo mn, tot lo dia, per lo senyal) i en diversos topnims (lo Codony, lo Migjorn, los Seixos).

Finalment, cal no confondre aquest l'article mascul lo amb l'article neutre lo, no adms en els registres formals. Per exemple: lo bo i lo dolent.

 

Classificaci

Categoria
Sintaxi
Abreviacions