Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 27

Fitxes de l'Optimot
1. signes d'interrogació i admiració (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
simplificadora, d'utilitzar aquests signes només al final de l'oració. Per exemple, en el cas de les oracions interrogatives directes: Que vindràs demà? Com és que no vas venir? O bé, en el cas de les oracions exclamatives i de les interjeccions: Quin dia! Que gran que s'ha fet, aquest noi! Visca! Tanmateix es [...]
2. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
3. ambigüitat (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
duia uns binocles.) Va veure un home, amb uns binocles. (El subjecte va veure un home a través d'uns binocles.) Ell ho diu tot, i així hi haurà conflictes. (equivalent a 'd'aquesta manera') Ell ho diu; tot i així, hi haurà conflictes. (equivalent a 'tot i això') S'ha de canviar el connector de [...]
4. citacions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
de les cometes de tancament, segons el criteri que s'adopti. Per exemple: I el líder sindical finalment va dir: "No podem deixar passar aquesta ocasió: tothom ha d'anar a la manifestació." I el líder sindical finalment va dir: "No podem deixar passar aquesta ocasió: tothom ha d'anar a la [...]
5. claudàtors (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els claudàtors consten d'un signe d'obertura i un de tancament ([  ]) que serveixen per incloure elements que no formen part del text original, a tall de referència, correcció, etc. Els usos més freqüents dels claudàtors són els següents: 1. Emmarquen informacions addicionals en fragments que ja [...]
6. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
senyor Puig ha vingut a buscar l'expedient. 4. En les oracions amb els verbs elidits se sol usar la coma per marcar aquesta elisió: Els caps eren a la reunió i els col·laboradors, a la sala d'espera. (La coma indica la supressió de eren.)  En alguns casos, però, l'ús de la coma per marcar les elisions [...]
7. cometes (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
depèn de convencions o estils. Com a signes de puntuació, compleixen les funcions següents: 1. Són el recurs més usual per marcar una citació, és a dir, per reproduir de manera directa i literal les paraules enunciades per una altra persona. Per exemple: El polític va dir: "Superarem la crisi." 2 [...]
8. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
, l'Helena i la Xènia. Quan la sèrie d'elements queda interrompuda, s'elideix la conjunció i es pot utilitzar l'abreviatura etc. (precedida de coma) o es poden utilitzar els punts suspensius. Per exemple: Hi havia de tot: canapès, entrepanets, barquetes, etc. A la darrera classe tothom hi era: alumnes [...]
9. diàlegs (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els diàlegs són converses entre dues o més persones. Per reproduir-los en un text escrit, cal recórrer a diversos signes de puntuació, no solament per reproduir l'entonació dels mots, sinó també per compaginar-los amb els fragments narratius. En un diàleg, les intervencions de cada interlocutor [...]
10. enumeracions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Una enumeració és un recurs que consisteix a agrupar mots o  grups de mots successivament que exposen diversos aspectes d'un mateix tema, units mitjançant alguna forma de coordinació. Les enumeracions es poden introduir amb dos punts o directament sense cap signe de puntuació. Els diversos [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>