Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 27

Fitxes de l'Optimot
1. signes d'interrogació i admiració (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
simplificadora, d'utilitzar aquests signes només al final de l'oració. Per exemple, en el cas de les oracions interrogatives directes: Que vindràs demà? Com és que no vas venir? O bé, en el cas de les oracions exclamatives i de les interjeccions: Quin dia! Que gran que s'ha fet, aquest noi! Visca! Tanmateix es [...]
2. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
llargada, aquests elements es poden puntuar entre comes o no. Per exemple: A dos quarts de set hi ha la reunió a la sala d'actes. A dos quarts de set de la tarda del primer dimarts de cada mes, hi ha la reunió a la sala d'actes. En el web hi ha una relació de les activitats de l'empresa. En el web de [...]
3. ambigüitat (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
duia uns binocles.) Va veure un home, amb uns binocles. (El subjecte va veure un home a través d'uns binocles.) Ell ho diu tot, i així hi haurà conflictes. (equivalent a 'd'aquesta manera') Ell ho diu; tot i així, hi haurà conflictes. (equivalent a 'tot i això') S'ha de canviar el connector de [...]
4. citacions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
de les cometes de tancament, segons el criteri que s'adopti. Per exemple: I el líder sindical finalment va dir: "No podem deixar passar aquesta ocasió: tothom ha d'anar a la manifestació." I el líder sindical finalment va dir: "No podem deixar passar aquesta ocasió: tothom ha d'anar a la [...]
5. claudàtors (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
6. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
senyor Puig ha vingut a buscar l'expedient. 4. En les oracions amb els verbs elidits se sol usar la coma per marcar aquesta elisió: Els caps eren a la reunió i els col·laboradors, a la sala d'espera. (La coma indica la supressió de eren.)  En alguns casos, però, l'ús de la coma per marcar les elisions [...]
7. cometes (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
depèn de convencions o estils. Com a signes de puntuació, compleixen les funcions següents: 1. Són el recurs més usual per marcar una citació, és a dir, per reproduir de manera directa i literal les paraules enunciades per una altra persona. Per exemple: El polític va dir: "Superarem la crisi." 2 [...]
8. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
, l'Helena i la Xènia. Quan la sèrie d'elements queda interrompuda, s'elideix la conjunció i es pot utilitzar l'abreviatura etc. (precedida de coma) o es poden utilitzar els punts suspensius. Per exemple: Hi havia de tot: canapès, entrepanets, barquetes, etc. A la darrera classe tothom hi era: alumnes [...]
9. diàlegs (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els diàlegs són converses entre dues o més persones. Per reproduir-los en un text escrit, cal recórrer a diversos signes de puntuació, no solament per reproduir l'entonació dels mots, sinó també per compaginar-los amb els fragments narratius. En un diàleg, les intervencions de cada interlocutor [...]
10. enumeracions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Una enumeració és un recurs que consisteix a agrupar mots o  grups de mots successivament que exposen diversos aspectes d'un mateix tema, units mitjançant alguna forma de coordinació. Les enumeracions es poden introduir amb dos punts o directament sense cap signe de puntuació. Els diversos [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>