Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

emburujar

v tr
1 fam apilotar, amuntegar.

v pron
2 agrumollar-se.
3 amer [arrebujarse] acotxar-se.
4 amer [con la capa] emboar-se.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions