Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6274/3Darrera versió: 29.12.2021

Títol

Accent diacrític: o se

Resposta

Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de i se.

S'escriu quan és una forma del verb saber: Jo en sé la resposta, No sé per on començar.

S'escriu se quan és un pronom feble: Va a dutxar-se, La festa se celebra cada any.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions