Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4011/3Darrera versió: 09.06.2017

Títol

'quant més', 'quant menys' o 'com més', 'com menys'? 

Nova gramàtica 

Resposta

com més, com menys 

Per expressar que una cosa és d'una determinada manera en un grau inferior o superior quantitativament perquè depèn proporcionalment del grau d'un segon factor, es fan servir les locucions com més i com menys. Per exemple:

Com més petita és la nou més soroll mou.
Com més vendes facis, més comissions tindràs.

Com menys hi vagi, més feina tindrà.

En aquests casos les locucions quant més i quant menys, pròpies de la llengua antiga, han estat usades en registres formals per alguns autors contemporanis. No obstant això, les solucions recomanades són les construccions com més i com menys

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions