Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

fosfatasa

f. [QU] [BI] Enzim que hidrolitza enllaços èster fosfòrics.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions