Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

cimarrn -ona

amer
adj
1 [animal] assilvestrat -ada, salvatge.
2 [planta] assilvestrat -ada, embordonit -ida, embordet -da, embordit -ida.

adj i m i f
3 [holgazn] gandul -a, mandrs -osa, mandra.

m
4 mate [sense sucre].
5 esclau fugitiu.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions