Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2787/3Darrera versió: 15.09.2008

Títol

donar la talla 

estar a l'altura, tenir la talla 

Resposta

L'equivalent en català de l'expressió castellana dar la talla no és donar la talla. Per expressar que dues coses o persones es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, en català podem dir, per exemple, estar a l'altura o tenir la talla. Per exemple:

Els jugadors locals no estan a l'altura de l'equip visitant.
Els jugadors locals no tenen la talla de l'equip visitant. 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions