Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 121

11. Símbols d'horaris i mesura de temps: hora, minut i segon / Símbols de notacions horàries
Font Fitxes de l'Optimot
hora: h minut: min segon: s Les unitats de temps (hores, minuts i segons) s'abreugen mitjançant símbols. El símbol de hora és h (i no h.), el de minut és min (i no m, que és el símbol de metre; ni tampoc min.) i el símbol de segon és s (i no s. ni seg.). Cal tenir en compte que s'escriuen [...]
12. Com es diu Al mal tiempo, buena cara en català? / És correcte Al mal temps, bona cara en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Al mal temps, bona cara Per recomanar a algú que afronti les adversitats amb alegria i decisió, en català es poden fer servir les expressions següents: Al mal temps, bona cara. A mal temps, bona cara. Al mal temps, donar-li passada. A mal viatge, mantes noves.  [...]
13. cada quant o cada quan?
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint hi ha el dubte de quina forma cal escriure darrere del mot cada: quant o quan. Si es vol indicar 'quina quantitat de temps', cal fer servir la forma quant. En aquests casos quant es fa servir en sentit absolut, és a dir, amb el nom temps elidit. Per exemple: Cada quant teniu classe? (és [...]
14. marejar la perdiu
Font Fitxes de l'Optimot
Amb el sentit de perdre intencionadament el temps per demorar la resolució d'un problema, es pot fer servir l'expressió marejar la perdiu. Altres expressions que es poden fer servir amb un sentit similar, segons el context, són embolicar la troca, perdre el temps, distreure, fer el ronsa, enredar [...]
15. Com es diu 'shareware' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
cert temps, decideixen comprar-lo'. La forma programari compartit és una denominació desestimada.  [...]
16. Mots acabats en '-enni': 'bienni', 'trienni', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
A partir del sufix -enni, que vol dir 'any', es poden formar mots que designen períodes de temps, com ara bienni ('dos anys'), trienni ('tres anys'), decenni ('deu anys'), quarantenni ('quaranta anys'), cinquantenni ('cinquanta anys'), centenni ('cent anys'), mil·lenni ('mil anys'), etc. Cal [...]
17. És correcte conseqüentment en català? / conseqüentment o consegüentment?
Font Fitxes de l'Optimot
18. És correcte 'degut a' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió degut a és una locució causal i equival a 'a causa de' o 'perquè'. Va seguida d'un sintagma nominal o d'una oració encapçalada per el fet que. Per exemple: La festa es va suspendre degut a la pluja. Degut al fet que s'esperava mal temps, va caure el nombre de reserves hoteleres [...]
19. Concordança del participi amb el pronom de complement directe / Les agulles les hem perdudes o Les agulles les hem perdut?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha temps verbals compostos que estan formats per l'auxiliar haver i un participi, que és una forma no personal que pot presentar flexió de gènere i nombre.  Generalment, el participi d'aquests temps compostos sol concordar amb un nom o amb alguns pronoms febles en els casos següents: 1. Quan [...]
20. 'Si vens...' o 'Si vinguessis...'? / Correlacions verbals en oracions condicionals i concessives
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions condicionals, la conjunció si pot anar seguida de verbs tant en mode indicatiu com en subjuntiu. Segons el mode i el temps del verb, la probabilitat que s'expressa serà més o menys propera a la realitat. Per exemple: Si vens a la festa estarem molt contents. Si vens a la festa [...]
Pàgines  2 / 13 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>