Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 123

11. Símbols d'horaris i mesura de temps: hora, minut i segon / Símbols de notacions horàries
Font Fitxes de l'Optimot
hora: h minut: min segon: s Les unitats de temps (hores, minuts i segons) s'abreugen mitjançant símbols. El símbol de hora és h (i no h.), el de minut és min (i no m, que és el símbol de metre; ni tampoc min.) i el símbol de segon és s (i no s. ni seg.). Cal tenir en compte que s'escriuen [...]
12. Com es diu Al mal tiempo, buena cara en català? / Es pot dir Al mal temps, bona cara en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per recomanar a algú que afronti les adversitats amb alegria i decisió, en català es poden fer servir les expressions següents: Al mal temps, bona cara. A mal temps, bona cara. Al mal temps, donar-li passada. A mal viatge, mantes noves.  [...]
13. cada quant o cada quan?
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint hi ha el dubte de quina forma cal escriure darrere del mot cada: quant o quan. Si es vol indicar 'quina quantitat de temps', cal fer servir la forma quant. En aquests casos quant es fa servir en sentit absolut, és a dir, amb el nom temps elidit. Per exemple: Cada quant teniu classe? (és [...]
14. marejar la perdiu
Font Fitxes de l'Optimot
Amb el sentit de perdre intencionadament el temps per demorar la resolució d'un problema, es pot fer servir l'expressió marejar la perdiu. Altres expressions que es poden fer servir amb un sentit similar, segons el context, són embolicar la troca, perdre el temps, distreure, fer el ronsa, enredar [...]
15. conseqüentment o consegüentment?
Font Fitxes de l'Optimot
, en conseqüència. Per exemple: Les reduccions de personal, consegüentment, han comportat l'ampliació de la jornada laboral. S'havia previst mal temps; consegüentment, van anul·lar l'excursió.  [...]
16. Com es diu 'shareware' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
cert temps, decideixen comprar-lo'. La forma programari compartit és una denominació desestimada.  [...]
17. degut a / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió degut a és una locució causal i equival a 'a causa de' o 'perquè'. Va seguida d'un sintagma nominal o d'una oració encapçalada per el fet que. Per exemple: La festa es va suspendre degut a la pluja. Degut al fet que s'esperava mal temps, va caure el nombre de reserves hoteleres. D [...]
18. Mots acabats en '-enni': 'bienni', 'trienni', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
A partir del sufix -enni, que vol dir 'any', es poden formar mots que designen períodes de temps, com ara bienni ('dos anys'), trienni ('tres anys'), decenni ('deu anys'), quarantenni ('quaranta anys'), cinquantenni ('cinquanta anys'), centenni ('cent anys'), mil·lenni ('mil anys'), etc. Cal [...]
19. Concordança del participi amb el pronom de complement directe / Les agulles les hem perdudes o Les agulles les hem perdut?
Font Fitxes de l'Optimot
20. quan o quant?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes quan i quant tenen significats diferents. Quan és un adverbi de temps que fa referència a un moment concret. Per exemple: Quan arribis a casa, podràs estendre la roba? En canvi, quant és un adjectiu que significa 'quina quantitat de o quin nombre de'. Per exemple: Quant temps fa que [...]
Pàgines  2 / 13 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>