Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

esqualè

m. [QU] Hidrocarbur insaturat amb sis dobles enllaços, de fórmula empírica C30H50, d'estructura isoprenoide amb sis unitats d'isoprè, que ocorre a l'oli de fetge d'alguns esquals i en altres olis, intermedi en la biosíntesi del colesterol.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions