Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

estar

1 v. intr.
estacionar-se. Vam trobar-los estacionats sota el pont, armats.
sojornar
passar. Vaig passar un any a Franša.
fer estada
raure. On rau el teu germÓ de l'estranger?
aturar. Aturarem tres dies a Girona.
demorar, Ýd.
hospitalejar, estar algun temps en un hospital.
campejar, estar al camp.
estiuejar o estiuar
hivernar o eixivernar (≠ hibernar)
Cp. albergar-se

2 (estar-se pron.) → habitar.

3cessar.

4 Estar-se de: → abstenir-se.

5 Estar per alg˙: → atendre.

6 v. tr.tardar.
(En el sentit d'Ússer o ser Ús barbarisme. V. el que hem dit sota Ússer.)

© Manuel Franquesa i EnciclopŔdia Catalana
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions