Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1688/4Darrera versió: 02.10.2017

Títol

autoritzar (règim verbal) 

Resposta

El verb autoritzar, amb el significat de 'permetre legalment de fer una cosa', és transitiu, és a dir, necessita un complement directe. Així, es pot dir:

Finalment van autoritzar els casaments entre persones del mateix sexe.

Amb el significat de 'donar a algú dret o facultat de fer alguna cosa', porta un complement directe de persona seguit d'un altre complement, que pot ser un infinitiu introduït per la preposicióo una oració amb la conjunció que. Per exemple:

Autoritzo la meva filla a sortir d'excursió.
Autoritzo la meva filla que surti d'excursió.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions