Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6555/5Darrera versió: 07.08.2017

Títol

'Lo que et volia dir' o 'El que et volia dir'? 

Article neutre 'lo' + relatiu 'que' 

Nova gramàtica 

Resposta

Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions.

Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant el relatiu que. Per exemple: Lo que et volia dir. En els registres formals, en canvi, es fan servir les construccions següents: 

  • Generalment s'usa l'article el seguit del relatiu que. Per exemple: El que et volia dir (i no Lo que et volia dir).
    En relació amb aquesta estructura, cal tenir en compte que no és possible si l'oració de relatiu és explicativa. Per exemple, no és adequada una oració com Va demanar una excedència per viatjar durant tot un any, el que ningú no s'esperava. En aquests casos, cal recórrer a construccions com cosa que o la qual cosa. Per exemple: Va demanar una excedència per viatjar durant tot un any, cosa que ningú no s'esperava.
  • Una altra opció per als registres formals és fer servir els pronoms això o allò seguits del relatiu. Per exemple: Això que dius és fals (i no Lo que dius és fals).
  • Encara es poden trobar altres construccions, com ara tot el que, tant com, etc. Per exemple: Faré tot el que pugui Faré tant com pugui (i no Faré lo que pugui).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions