Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7522/1Darrera versió: 13.07.2015

Títol

És correcte estar a en català? 

Com es diu estarse a en català? 

ajustar-se a, atenir-se a, sotmetre's 

Resposta

Dins de l'àmbit del dret i de l'administració, les locucions verbals que, en un conflicte, fan referència al fet de renunciar a la iniciativa pròpia i actuar segons indica un contracte, un jutge, un tribunal arbitral, etc., són ajustar-se a, atenir-se a o bé sotmetre's a. La locució estar a no és adequada, en aquest cas. 

Així, en comptes de dir: 

Cal estar al que assenyala el Pla territorial...
Les parts es condemnen a estar a un arbitratge...

cal dir: 

Cal ajustar-se / atenir-se al que assenyala el Pla territorial...
Les parts se sotmeten a un arbitratge...

En castellà, les formes adequades són estarse a o bé estar y pasar por.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions