Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

anhidrosiTERMCAT
Abreviacions