Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

canalitzar

v. tr. [LC] [OP] Solcar de canals (un país).
v. tr. [LC] [OP] Convertir en canal (un riu), fer-lo navegable.
tr. [LC] [OP] Conduir (l'aigua d'un vessant, d'un desguàs, etc.), per mitjà de canals o recs.
tr. [LC] per ext. Els sindicats canalitzen les lluites obreres.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions