Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
ibar , so rr ut ; cla ss e , mi ss ió , to ss ut (§§?2.4 i 2.6.3.2). 2.1.3.2. També es poden considerar dígrafs els grups consonàntics del quadre 5, que representen els sons africats, malgrat que es realitzin sovint en dos moments articulatoris. QUADRE 5 Grups consonàntics que representen sons africats [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
'fulla': afil·le, clorofil·la ? -fil, -fília 'afecte': bibliòfila, zoofília ? gal·l(o)- : gal·licisme, gal·loromà ? mil·l(i)- 'mil': mil·lenari, mil·lèsim ? mi lè, miler, milenar 45 Les lletres QUADRE 13 (Continuació) Distribució de les grafies l i l·l L · L L EN DERIVATS CULTES DE RADICALS ACABATS EN [...]