Resultats de la cerca frase exacta: 13

Criteris lingüístics
1. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'astres  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius. Exemples: Terra (planeta) Sol (estel) Lluna (satèl·lit) Halley (cometa) Lleó Menor (constel·lació) 17 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però: prendre el sol lluna plena cada terra fa sa guerra [...]
2. Funció demarcativa. Inici de frase. Després d'admiració o d'interrogació  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
robat res! No he matat a ningú! Sou uns monstres!» (Pierre Véry, Goupi Mans Roges .) 11 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de marques comercials i productes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cor de bou, raf? (varietats de tomàquet) 19 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
4. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Càrrecs oficials i títols nobiliaris  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
apartat). Exemples: Molt Honorable Senyor President Excel·lentíssim Senyor Governador Il·lustríssima Senyora Alcaldessa Sa Majestat el Rei Però: Molt Honorable Senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya 15 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
5. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Fets i períodes temporals  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: Carnestoltes Setmana Santa 25 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Moviments artístics i culturals En general s'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: romànic gòtic barroc surrealisme Però, per evitar ambigüitats, se solen escriure amb majúscula: Renaixement Renaixença Il·lustració [...]
6. Funció demarcativa. Inici d'apartats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de la proposta de contractació... aprovada per la Comissió Gestora. 4. Torn obert de paraules.» 13 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
7. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Inventari municipal de béns hem fet l'inventari dels mobles Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya un catàleg comercial Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior un registre de socis Cens d'entitats de foment de la llengua [...]
8. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
els casos en què, si fos català, es contrauria. Exemples: Las Rozas de Madrid La Rioja Los Angeles Le Havre d'El Bierzo 35 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Aquesta regla no regeix, és clar, per als llocs no catalans amb forma catalanitzada, en què regeix la norma anterior [...]
9. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
qualsevol escrit no publicat independentment s'escriuen amb la inicial del primer mot amb majúscula i entre cometes. Exemples: 31 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS «Acords per a la normalització lingüística a l'Administració de la Generalitat», publicat a Llengua i Administració [...]
10. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
) Programes d'intercanvi, de cooperació, de mobilitat i d'R+D S'escriu amb majúscula inicial el primer mot del nom oficial del programa. Exemples: el IV Programa marc de la Unió Europea Programa nacional de projectes de recerca 27 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però, quan la [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>