Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 374

361. citacions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
completa, s'escriu amb minuscula inicial. Per exemple: I li va contestar: "que sí!" Si la citació s'integra com una part essencial de la frase que l'acull i no arriba a formar una oració, no sol introduir-se amb cap signe especial i comença amb minúscula. Exemple: Al final va quedar tot "en un [...]
362. Criteris de redacció del contracte i del conveni
Font Fitxes de l'Optimot
institucions, organismes o persones per dur a terme un objectiu d'interès comú. Tot i que els termes contracte i conveni no són exactament sinònims, la pràctica habitual els usa indistintament per al mateix tipus de document. De fet, però, l'Administració aplica el terme contracte als contractes [...]
363. futur d'obligació (traducció de textos jurídics)
Font Fitxes de l'Optimot
les activitats d'inspecció que li són requerides. En tot cas, és el Ministeri de Foment el que exerceix les funcions inspectores. Original en castellà La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Traducció al català Aquesta Llei entra en [...]
364. anàfores (traducció de textos jurídics) / referència a elements apareguts anteriorment
Font Fitxes de l'Optimot
una realitat lingüística, històrica i fins i tot tradicional.  Original en castellà En su artículo 19 el Reglamento (CE) 3093/1994 establece que los Estados miembros determinarán las sanciones que deben aplicarse en los supuestos de infracción de las disposiciones en él contenidas. Traducció al [...]
365. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
pis i que cap no va sentir res. Sense les comes, aquesta frase seria especificativa, i voldria dir que una part dels funcionaris (els que treballen al primer pis) no van sentir res. 7. Es fa servir davant de conjuncions adversatives (però, sinó, tanmateix, altrament, nogensmenys, mentre que, tot i [...]
366. Criteris de redacció de la citació
Font Fitxes de l'Optimot
, quan hi apareix, tot just després de la informació bàsica. 2. Salutació i comiat La citació no ha de portar ni fórmula de salutació ni fórmula de comiat. 3. Signatura L'estructura de la signatura d'aquest document és la següent: càrrec rúbrica nom i cognoms La denominació del [...]
367. Criteris de redacció de la invitació
Font Fitxes de l'Optimot
tractament protocol·lari, nom i cognoms i càrrec Pel que fa a l'ús o no dels tractaments protocol·laris, en general és aconsellable de prescindir-ne, tot i que en un document protocol·lari com és ara la invitació també es considera adequat que hi aparegui el tractament. Estructura i continguts El [...]
368. Criteris de redacció del saluda
Font Fitxes de l'Optimot
(l'entitat ja surt a la capçalera) càrrec i entitat tractament protocol·lari, nom i cognoms i càrrec Pel que fa a l'ús dels tractaments protocol·laris, en general és aconsellable de prescindir-ne, tot i que en un document protocol·lari com és ara el saluda també hi poden aparèixer. 2. Salutació [...]
369. Criteris de redacció de sol·licitud o instància
Font Fitxes de l'Optimot
per a tot el domini lingüístic, ja que la primera persona presenta variacions dialectals (expòs, exposo, expose) i la tercera no (exposa, exposa, exposa). De totes maneres, en aquests casos és millor adoptar un model esquemàtic de sol·licitud, en què tant els fets com la sol·licitud són introduïts per [...]
370. Criteris de redacció de l'ofici
Font Fitxes de l'Optimot
signatura és la següent: càrrec rúbrica nom i cognoms Atès que qui signa un ofici ho fa en virtut del càrrec que ocupa, se situa en primer lloc la designació del càrrec, tot seguit se signa i el nom i els cognoms apareixen en darrer lloc, en aposició. Tenint en compte aquesta estructura [...]
Pàgines  37 / 38 
<< Anterior  Pàgina  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  Següent >>