Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

reducció

f. [LC] [MT] Acció de reduir o de reduir-se; l'efecte. Reducció de fraccions a un comú denominador. Reducció d'un òxid a metall. Reducció per a piano.
[LC] [ECT] reducció de capital Disminució de la xifra del capital d'una societat mercantil.
f. [FL] Fenomen d'escurçament d'un element lingüístic.
[FL] reducció vocàlica Pèrdua de distincions fonològiques en les vocals que apareixen en síl·laba àtona, respecte a les distincions que es donen en síl·laba tònica.
f. [MD] Restitució, a llur posició anatòmica, de fragments ossis desviats per una fractura, o d'ossos luxats, o bé d'òrgans desplaçats. Reducció d'una fractura.
f. [QU] Procés químic en què el nombre d'oxidació d'un element disminueix a causa del guany d'un o més electrons.
f. [QU] Procés químic que implica eliminació d'oxigen d'una molècula o addició d'hidrogen.
f. [FIA] Conjunt d'operacions a les quals se sotmeten els resultats d'una observació astronòmica, a fi d'eliminar-ne els efectes de tots aquells factors que poden influir sobre l'exactitud de la mesura.
f. [AQ] reducció a l'horitzó Operació consistent a trobar el valor de la distància horitzontal corresponent a la distància real entre dos punts del terreny.
f. [EI] Transmissió que permet que l'arbre d'una màquina pugui girar amb una velocitat inferior a la de l'arbre del motor que la mou.
f. [EI] [FIF] Relació entre la velocitat de rotació d'un arbre motor i la de l'òrgan al qual transmet el moviment.
f. [MU] Aparell de l'orgue mecànic que permet d'adequar el mecanisme transmissor de moviment des de l'amplària del salmer a la del teclat.
f. [HIH] Poble destinat als indis creat pels colonitzadors hispànics.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions