Resultats de la cerca frase exacta: 223

Fitxes de l'Optimot
1. 'tanmateix' o 'així mateix'?
Font Fitxes de l'Optimot
feina; tanmateix, només un s'hi podrà quedar. En canvi, l'expressió així mateix significa 'també', 'de la mateixa manera' i 'a més'. Per exemple: Ens van dir que havíem de presentar el carnet d'identitat i, així mateix, tots els documents acreditatius. Les sessions col·lectives són informatives [...]
2. 'propi' o 'mateix'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
següents: La pròpia professora va revisar els exàmens, Els propis afectats van presentar una queixa. Així, en aquests contextos, cal substituir l'adjectiu propi per l'adjectiu mateix, mateixa. Per exemple: La professora mateixa (o la mateixa professora) va revisar els exàmens, Els afectats [...]
3. El pronom reflexiu de tercera persona: ell mateix o si mateix? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Com a pronoms reflexius forts de tercera persona hi ha tant els pronoms ell, ella, ells, elles com el pronom si. En alguns casos, aquests pronoms porten el reforç de l'indefinit mateix. 1. Els pronoms de tercera persona ell, ella, ells, elles poden fer referència tant a éssers animats com a [...]
4. És correcte maremoto en català? / maremoto i tsunami volen dir el mateix?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la Terra
terratrèmol submarí sisme submarí El terme castellà maremoto i el terme tsunami no volen dir exactament el mateix. En català, s'anomena terratrèmol submarí o sisme submarí el terratrèmol generat en una àrea marina o oceànica. Un tsunami, en canvi, és una onada lliure transoceànica de gran [...]
5. Restriccions en l'ús de 'mateix', 'mateixa'
Font Fitxes de l'Optimot
La forma mateix, mateixa s'usa com a adjectiu o com a adverbi en català. Per exemple: Tots dos van néixer el mateix dia (adjectiu). Avui mateix aniré a inscriure'm al curs (adverbi). En canvi, l'ús de l'adjectiu mateix precedit d'article definit per representar un complement de nom no és [...]
6. Coordinació de preposicions amb el mateix complement / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En general, quan es coordinen sintagmes preposicionals que tenen el mateix complement es mantenen els complements en tots els sintagmes. Per exemple: Treballen pel país i per al país. Ara bé, en certs contextos, es pot evitar la repetició dels complements elidint-los tots excepte el que [...]
7. 'per si sol', 'per si mateix'
Font Fitxes de l'Optimot
forma per si mateix o per si mateixa. Per exemple: El gat es va ficar dins de l'armari, però va acabar sortint per si mateix / per si sol. No sé com ho veieu, però aquest mes les xifres parlen per si mateixes / per si soles. Ho hem aconseguit!  [...]
8. 'autocensurar-se' o 'censurar-se'? / El prefix reflexiu 'auto-' en verbs transitius
Font Fitxes de l'Optimot
El sentit reflexiu dels verbs transitius es construeix habitualment afegint-hi el pronom es (s', 's o se), sovint reforçat pel sintagma a un mateix o a si mateix. Per exemple: citar-se a un mateix, destruir-se a un mateix, immolar-se a si mateix, etc. Un altre recurs per emfasitzar aquest sentit [...]
9. Pronúncia dels verbs aguar, evacuar i promiscuar / Pronúncia d'adjectius acabats en cu (innòcua, innòcues, etc.)
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes dels verbs aguar, evacuar i promiscuar que tenen l'arrel àtona es poden pronunciar amb hiat o amb diftong. Per exemple, tant es pot pronunciar a-gu-a-ri-a, e-va-cu-a-va, pro-mis-cu-a-ré com a-gua-ri-a, e-va-cua-va, pro-mis-cua-ré. Així mateix, es poden pronunciar amb hiat o amb [...]
10. foc creuat o foc encreuat? / denúncies creuades o denúncies encreuades?
Font Fitxes de l'Optimot
foc encreuat denúncies encreuades La forma adequada per fer referència als trets dirigits des de llocs diferents a un mateix punt és foc encreuat. Per exemple: Es van protegir d'un foc encreuat a la trinxera. Per extensió, aquesta expressió es pot usar en sentit figurat. Per exemple: Hi va [...]
Pàgines  1 / 23 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>