Resultats de la cerca frase exacta: 15

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, així mateix, lògic, religió (i no * llògic, * relligió), etc. En canvi, motxilla, porcellana, rellot­ ge, xandall (i no * motxila, * porcelana, * relotge, * xàndal ), etc. Tots dos sons, [l] i [ ? ], es poden geminar en una sèrie de casos, i llavors s'escriuen amb les grafies l·l (§?2.5.2), tll i tl (§ [...]
2. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, anhel, anhídrid, conhort, exhaurir, inhalar, inherent, inhibir, inhòs-pit, subhasta, tothom, transhumància; ahir, alcohol, aldehid, anihilar, cohesió, cohibir, cohort, dehiscent, nihilisme, prohibir, subtrahend, vehemència, vehicle. 83 Les lletres Així mateix, es manté la h originària en mots presos [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, tombar; Ambròs, Humbert, Cambrils, Columbrets, Coïmbra, Edimburg. S'escriu v en alguns cultismes i mots manllevats: circumval·lació, triumvirat, tramvia. c) Davant de vocal, si b alterna amb p entre mots d'una mateixa família o entre formes d'un mateix paradigma: cabota, cabut, acabar (cf. cap), cubell [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[k] qu queixal, quinze, boques, adquirir; Miquel, Raquel; Queralbs, Tòquio Hug, Sigfrid k karate, koiné, kurd, whisky; Kant, Kenya, Kuwait, Pakistan A la columna de la grafia, la lletra v representa la pronúncia [b] en els parlars en què s'ha perdut la distinció entre [b] i [v]. Així mateix, en [...]
5. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
que no en tots: flor, dir; malalt, punt; fecund; camp; tomb. b) Una mateixa lletra pot correspondre a sons diferents, com es pot veure en cada s de sosa (la primera, sorda, i la segona, sonora), i lletres diferents es poden pronun-ciar amb un mateix so, com mostra cada [s] de soci. Hi ha lletres, com [...]
6. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
d'una vocal tònica que no sigui i en final de mot o de radical en els casos en què alterna amb els sons [ ? ] o [ d?? ] en el mateix paradigma flexiu o en els mots derivats: assaig (cf. assajar), lleig (cf. lletja), boig (cf. boja, embogir), rebuig (cf. rebutjar); Puigcerdà, Puigmal, Puig-reig (§?2 [...]
7. Les lletres. LA LLETRA X
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
com guerx, Elx, ponx o romanx. El quadre 27 recull els casos d'ambigüitat fònica de la x en els contextos descrits. QUADRE 27 Distribució dels sons [ks] i [ ? ]?/?[? t?? ]? de la grafia x en un mateix context EXEMPLES CONTEXT SO [ks] SONS [ ? ]?/?[? t?? ?] En posició Darrere i asfíxia, elixir clixé [...]
8. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
mateix paradigma flexiu o en els mots derivats: assa ig (cf. assajar), boig (cf. boja, bogeria, embogir), estoig (cf. estotjar), faig (cf. fageda), fuig (cf. fugir), llebeig, lleig (cf. lletja, enlletgir), passeig (cf. passejar), puig (cf. Pujalt, pujol; però el Putxet, barri de Barcelona), Puigbalador [...]
9. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, reïxis, reïxin; reïsc, reïsqué, reïsca, reïsques, reïsquem, reïsqueu, etc.; sobreïx, sobreïxen, sobreïxi, sobreïxis, sobreïxin, sobreïxent; sobreïsc, sobreïsqué, etc.). Així mateix, també porten dièresi aïllar, aïrar, reïra (interjecció); peüngla, peülla; ataüllar, aüllat, obriülls, de reüll, reüllar [...]
10. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
perquè serveix per a establir una distinció entre aquests mots i uns altres que tenen la mateixa forma gràfica però un significat diferent, i amb els quals tenen una certa possibilitat de confondre's perquè podrien convenir en un mateix enunciat. Entre aquests mots, s'accentuen els que són tònics i [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>