Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7695/1Darrera versió: 01.03.2017

Títol

Plural de 'punt i coma' 

Resposta

El plural de punt i coma és punts i coma ( i no punts i comes ni punt i comes). Aquesta locució, tot i ser una forma coordinada (nom + conjunció + nom), només té marca de plural en el primer element, perquè aquest funciona com a nucli del sintagma, com si fos un compost format per dos noms. Per exemple:

Escriu tots els punts i coma que falten en aquest fragment.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions