Resultats de la cerca bàsica: 13

Diccionari castellà-català
1. comunicatorio (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ria adj i f testimonial. Letras comunicatorias, lletres testimonials.  [...]
2. cotejo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 confrontació f, acarament. Cotejo de letras, confrontació de lletres. 2 comparació.  [...]
3. bachiller (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ra m i f 1 batxiller -a. Bachiller en letras, batxiller en lletres. 2 fig i fam [charlatán] xerraire. 3 fig [sabiondo] saberut -uda, setciències, misser -a.  [...]
4. cifra (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 mat xifra. 2 [clave] xifra. En cifra, en xifra. 3 [monograma] xifra. 4 compendi m, resum m. 5 mús xifra. 6 barajar (o manejar) cifras utilitzar (o fer servir, o servir-se de, o recórrer a) xifres.  [...]
5. negociar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [tratar] negociar. Ayer negociaron los nuevos sueldos, ahir negociaren els nous sous. Negociar un tratado de paz, negociar un tractat de pau. 2 econ negociar. Negociar valores, letras de cambio, negociar valors, lletres de canvi. v intr 3 negociar, comerciar. Negociar con Francia [...]
6. letra (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
gràf lletra, tipus m. 7 heràld lema m. 8 fig i fam [astucia] lletra menuda. 9 pl ratlles, línies. Mandar unas letras, escriure (o fer) quatre ratlles. 10 pl lletres. Prefiere las letras a las ciencias, s'estima més les lletres que no les ciències. 11 a la letra (o al pie de la letra) a la [...]
7. facultad (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [poder, derecho] facultat. La ley le da la facultad de disponer libremente de todos sus bienes, la llei li dona la facultat de disposar lliurement de tots els seus béns. 2 [en las universidades] facultat. La facultad de letras, la facultat de lletres. 3 [aptitud] facultat, aptitud. Tener [...]
8. sitio (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] setge. El sitio de una ciudad, el setge d'una ciutat. 6 fig lloc. Ocupa un sitio eminente en las letras españolas, ocupa un lloc eminent en les lletres espanyoles. 7 amer granja f. 8 dejar a uno en el sitio fig [matar] deixar algú al seti. 9 en (o a) ningún sitio enlloc. 10 hacer sitio fer lloc. 11 [...]
9. mundo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
10. piedra (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. 35 poner la primera piedra posar la primera pedra. 36 señalar con piedra blanca fig [un día, un suceso] gravar amb lletres d'or. 37 tirar la piedra y esconder la mano fig tirar la pedra i amagar la mà. 38 tirar piedras a su tejado fig tirar-se pedres al seu terrat, tirar-se terra als ulls.  [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>