Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

aqu

adv
1 [en este lugar] ac. Maana salgo de aqu y espero llegar ah a tu casa maana, dem surto d'ac i espero arribar aqu a casa teva dem.
2 ac, aqu. Ven aqu!, vine ac (o aqu)!
3 aix. De aqu viene su desgracia, d'aix li ve la desgrcia.
4 [entonces] aleshores, llavors, en aquell moment. Aqu no pudo contenerse, aleshores no es pogu contenir.
5 ara, aqu. Hasta aqu no ha nevado tanto como era de esperar, fins aqu no ha nevat tant com espervem.
6 pop aqu, aquest -a.
7 aqu! (o aqu de...!) [indicando el nombre a quien se pide auxilio] soc aqu, socors!
8 aqu est vet ac (o aqu), aqu tens. Aqu est tu libro, vet ac el teu llibre.
9 aqu estoy heus-me ac, ja soc ac (o aqu).
10 aqu presente ac (o aqu) present.
11 aqu te cojo y aqu te mato dit i fet, tal dit tal fet.
12 aqu yace aqu jeu, aqu reposa.
13 aqu y all (o aqu y all) ac i all, a i lla.
14 de aqu a d'aqu a.
15 de aqu a ocho das d'aqu a vuit dies, d'avui en vuit.
16 de aqu a poco d'aqu a poc temps, aviat.
17 de aqu en adelante d'ara endavant.
18 de aqu hasta entonces des d'ara fins aleshores (o fins aquell moment).
19 de aqu para all d'ac d'all, d'un costat a l'altre.
20 de aqu que i per aix mateix.
21 he aqu vet ac (o aqu), heus ac (o aqu).
Enciclopdia Catalana
Abreviacions