Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7511/1Darrera versió: 22.05.2015

Títol

postre o postres? 

el postre o les postres? 

de postres o per postres? 

Resposta

les postres 
per postres  

El mot postres en català és femení plural, no pas masculí ni singular. Per exemple:

En aquest restaurant les postres sempre són delicioses. (i no el postre o els postres)
Si fas unes postres mallorquines causaràs sensació. (i no un postre mallorquí o uns postres mallorquins)

Pel que fa a la preposició que acompanya aquest nom, tradicionalment s'utilitza per, no pas de. Per exemple: 

Avui per postres hi ha macedònia. (i no de postres)

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Sintaxi
Abreviacions