Resultats de la cerca bàsica: 82

Fitxes de l'Optimot  | Fraseologia i refranys
31. Com es diu en català en la variedad está el gusto?
Font Fitxes de l'Optimot
En català, per expressar que hi ha una gran quantitat i varietat d'alguna cosa, es poden utilitzar les expressions n'hi ha per a tots els gustos, n'hi ha de tots colors, n'hi ha ulls mireu. Exemples: La taula del convit feia molt de goig. De menjar, n'hi havia ulls mireu! Si el que es vol [...]
32. Com es diu a la brava en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió a la brava, que significa 'sense miraments', no és normativa en català. Segons el context, també es pot fer servir alguna de les expressions següents: de qualsevol manera, barrim-barram, tal com raja, sense engaltar, etc. Per exemple: En Rafel sempre fa les coses de qualsevol manera [...]
33. mirar-se el melic
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió mirar-se el melic significa 'sentir que tot gira al voltant d'un mateix i desentendre's de l'entorn'. Per exemple: Sempre es mira el melic i no té en compte les opinions de la resta de l'equip. Fixeu-vos que escrivim mirar-se el melic i no mirar-se al melic. Hi ha també altres [...]
34. fer un lleig a algú
Font Fitxes de l'Optimot
Amb el sentit de tenir una descortesia o indelicadesa envers algú es pot fer servir l'expressió fer un lleig algú. Altres formes sinònimes, segons el context i el grau de descortesia, poden ser tenir una descortesia (o indelicadesa) envers algú, tenir poc tacte, ser poc cortès, ser descortès, ser [...]
35. Com es diu ser el no va más en català?
Font Fitxes de l'Optimot
ser el bo i millor ser el súmmum ser la flor i nata En català, per expressar el grau més alt al qual s'arriba, es pot fer servir una de les expressions següents: ser el bo i millor (o ser el millor), ser el súmmum, ser la flor i nata (o ser la nata). Per exemple:  Els embotits de can [...]
36. Com es diu estar hecho polvo en català? / És correcte estar fet pols en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió castellana estar hecho polvo, que s'usa en el llenguatge col·loquial, vol dir estar abatut físicament (per manca de salut, cansament, etc.), però també vol dir estar abatut moralment (a causa de les preocupacions, les adversitats etc.). En català, per fer referència a l'estat [...]
37. donar la talla / estar a l'altura, tenir la talla
Font Fitxes de l'Optimot
L'equivalent en català de l'expressió castellana dar la talla no és donar la talla. Per expressar que dues coses o persones es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, en català podem dir, per exemple, estar a l'altura o tenir la talla. Per exemple: Els jugadors locals [...]
38. És correcte no tallar-se ni un pèl en català? / Com es diu no cortarse ni un pelo en català?
Font Fitxes de l'Optimot
no mirar prim, tenir nassos, tenir morro, tenir molt de tupè parlar clar, parlar en plata, no tenir pèls a la llengua L'expressió no tallar-se ni un pèl, per traduir l'expressió no cortarse ni un pelo, no és adequada en català. Habitualment s'utilitza amb dos significats: Amb el [...]
39. És correcte preparats, llestos, ja! en català? / Com es diu ¡preparados, listos, ya! en català?
Font Fitxes de l'Optimot
preparats, llestos, ja! L'equivalent a l'expressió castellana ¡preparados, listos, ya! pot ser preparats, llestos, ja! en català. Segons el context i la intencionalitat de l'emissor, hi ha diverses possibilitats a l'hora de puntuar aquesta expressió:  Preparats, llestos, ja! Preparats, llestos [...]
40. Com es diu adorar el santo por la peana en català? / És correcte besar la peanya pel sant en català?
Font Fitxes de l'Optimot
al sant l'adoren per la peanya Per designar que convé fer contenta una persona menys important per tal de conquistar la voluntat d'una altra de més important, hi ha les expressions catalanes següents: besar la peanya pel sant al sant l'adoren per la peanya besar la peanya pel sant  [...]
Pàgines  4 / 9 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>