Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 826/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Criteris de redacció del rebut 

Resposta

El rebut és un document amb el qual es justifica un pagament, normalment d'una factura que correspon a mercaderies venudes o a un servei prestat. Habitualment l'estén la persona que cobra, en doble exemplar: l'original es lliura al pagador i l'altra còpia passa al departament de comptabilitat de qui rep els diners.


Conté, en general, les dades següents:

  • capçalera de l'entitat que rep els diners
  • identificació del rebut
  • nom del pagador
  • quantitat de diners rebuts
  • concepte pel qual es fa el pagament (pot ser l'origen del deute, la referència a la factura corresponent, etc.)
  • lloc i data
  • càrrec i signatura de qui rep els diners

El nucli del rebut comença amb l'expressió He rebut (o Rebo, Hem rebut, Rebem) seguida de la preposició de i del nom de qui paga.
 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions