Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

salvatge

adj. [LC] Que viu en un estat de natura, no domesticat. Animals salvatges.
adj. [LC] Que creix sense la cura de l'ésser humà, no cultivat. Olivera salvatge.
adj. [LC] Inhabitat, inculte. Una illa deserta i salvatge.
adj. i m. i f. [LC] [AN] Incivilitzat, que viu fora de les societats civilitzades. Els pobles salvatges. Una tribu salvatge. Van retratar dos salvatges.
adj. [LC] Esquerp, rude, intractable, brutal. Aquest noi és una mica salvatge.
m. [HIG] En heràld., figura que representa un home nu amb fulles al cap i als lloms i recolzat en una maça.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions