Resultats de la cerca frase exacta: 10

Fitxes de l'Optimot
1. Compostos sintagmàtics adjectivals / Noms de colors ('verd clar', 'gris perla', etc.)
Font Fitxes de l'Optimot
clar, vermell fosc, blau marí molt fosc, blau verd, gris rogenc, verd blavós tirant a gris, marró vermellós, gris perla, blau cel brillant, groc canari, verd poma, etc. Quan aquestes expressions acompanyen un nom en aposició, no hi concorden. Per exemple: vestits blau marí i bruses blau marí cintes [...]
2. El relatiu possessiu / Com es diu 'cuyo' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
. Avui vindrà la clienta el cotxe de la qual és blau. Una altra manera d'expressar aquest sentit és utilitzar el relatiu que i el verb tenir. Per exemple: L'església que té un campanar romànic rep moltes visites cada any. Avui vindrà la clienta que té un cotxe blau. Finalment, cal tenir en compte que [...]
3. Els diftongs / Diftongs decreixents i diftongs creixents
Font Fitxes de l'Optimot
En els diftongs decreixents la segona vocal és sempre la i o la u, que en aquesta posició funcionen com a semivocals. Els diftongs decreixents són: ai: ai-re, mai  ei: rei-na, re-mei ii: mus-tii, no-vii oi: boi-na, noi ui: a-vui, cui-na au: blau, cau-re eu: creu-re, peu iu: ca-ga-niu, ciu-tat [...]
4. Ortografia de 'b' (be alta) i 'v' (ve baixa)
Font Fitxes de l'Optimot
d'una mateixa família o verb: blava (blau), devem (deure), escriviu (escriure), estival (estiu), oval (ou), vivim (viure), etc. S'escriu b darrere de m (mb) i v darrere de n (nv): ambició, combinació, embenar; canvi, envestir, minvar. Hi ha excepcions puntuals, com ara circumval·lació, tramvia i [...]
5. 'un problema autèntic' o 'un autèntic problema'? / Posició dels adjectius qualificatius / nom + adjectiu o adjectiu + nom?
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment, l'adjectiu qualificatiu se situa darrere el nom perquè en restringeix el significat i, per tant, funciona com a especificador. Per exemple:  Ens vam estar en una habitació confortable.  Ahir vam veure un programa entretingut. Passa'm un bolígraf blau, si us plau. En certs casos [...]
6. 'ser' o 'estar'? / 'Ser' o 'estar' davant d'adjectiu o participi (subjecte inanimat) / 'La porta és oberta' o 'La porta està oberta'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En oracions copulatives en què el subjecte és inanimat i l'atribut és un adjectiu o participi, s'utilitza el verb ser o estar segons el cas.  En general, s'usa ser per expressar la naturalesa d'una cosa o una propietat d'aquesta cosa. Per exemple:  El meu cotxe és blau. El vent que fa és humit [...]
7. organismes, entitats, empreses i congressos (cursiva i cometes)
Font Fitxes de l'Optimot
de: l'Associació de Mestres "Rosa Sensat") l'Observatori Fabra (en lloc de: l'Observatori Fabra) Mobles L'Avet Blau (en lloc de: Mobles L'Avet Blau) Tampoc no porten cometes ni van en cursiva les denominacions que fan referència a entitats estrangeres que no s'han traduït o que porten un nom propi [...]
8. denominacions d'origen i qualitat (traducció) / etiquetatge (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Musclos del Delta de l'Ebre Peix Blau de Tarragona Pernil de Terol Mató de Montserrat En castellà: Pollo de la Raza Prat Melocotón de Pinyana Mejillones del Delta del Ebro Pescado Azul de Tarragona  Jamón de Teruel Mató de Montserrat A l'etiqueta del producte, convé que hi aparegui la forma oficial [...]
9. adreces d'Internet o URL (cursiva o rodona) / adreces electròniques (cursiva o rodona)
Font Fitxes de l'Optimot
electròniques, de manera que ja adquireixen una distinció gràfica, per exemple, en rodona, subratllat i en blau. 2. En les targetes, en el paper de carta, etc., les adreces de llocs i pàgines web i les adreces de correu electrònic queden separades en una línia, de manera que el més adequat és deixar-les en [...]
10. Símbols d'horaris i mesura de temps: hora, minut i segon / Símbols de notacions horàries
Font Fitxes de l'Optimot
en minúscules i sense punt final (fora que es tracti, òbviament, del punt final de la frase). Aquests símbols s'escriuen a continuació de la xifra que acompanyen, separats per un espai. Per exemple: La reunió començarà a les 18 h. L'equip blau va fer un temps de 3 min 40 s. Quan es [...]