Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

silueta

f. [LC] [AR] Dibuix fet seguint el contorn de l'ombra d'un objecte i pintant de negre o d'un color uniforme l'espai circumscrit pel contorn.
f. [AR] Retrat de perfil tallat amb tisores en un paper negre i aplicat sobre fons clar.
f. [AR] Dibuix al traç que sintetitza els trets essencials d'una persona o d'una cosa.
f. [LC] Forma que presenta a la vista la massa d'un objecte llunyà destacant-se més o menys del fons sobre el qual es projecta.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions