Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4717/2Darrera versió: 15.09.2011

Títol

el cognom Campmany (Camany, Camañ, Cammany, Capmany, Campmañy) 

forma normativa dels cognoms 

Resposta

La forma normativa d'aquest cognom és Campmany
Les variants prenormatives Camany, Camañ, Cammany, Capmany i Campmañy no s'adeqüen a la normativa ortogràfica vigent, establerta per l'Institut d'Estudis Catalans. 

Classificació

Categoria
Antroponímia
Abreviacions