Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

boca

f
1 anat boca.
2 zool [de crustáceo] boca.
3 [de una vasija] boca.
4 [de un cañón] boca.
5 [de un puerto] boca, bocana, gola.
6 tecnol [de un horno] bocana, boca.
7 tecnol [de una herramienta cortante] tall m, llos m, perboc m.
8 tecnol [de una herramienta pinza] boca.
9 tecnol [de un martillo] orella.
10 tecnol [en el cepillo] boca.
11 [de una calle] boca.
12 [del vino] boca, bocam m.
13 [en un zapato] forat m.
14 [en un vestido] set m.
15 fig boca. Mantener siete bocas, mantenir set boques.
16 pl boques. Las bocas del Nilo, les boques del Nil.
17 a boca de cañón a boca de canó.
18 a boca de jarro [a quemarropa] a boca (o a tret) de canó.
19 a boca de jarro fig [sin preparación] a boca de canó, pel broc gros, sense engaltar.
20 a boca de noche p fr a boca (o a entrada) de nit, a entrada de fosc.
21 a boca llena sense engaltar, sense miraments, pels descosits.
22 abrir boca fer boca (o gana).
23 ¡a callarse la boca! fam a callar!, que callem!, mutis i a la gàbia!
24 ancho de boca [tubo] esbocat -ada.
25 andar algo de boca en boca anar (o córrer) alguna cosa de boca en boca.
26 andar alguien de boca en boca (o andar en bocas, o andar en la boca de alguien) anar algú en boca de tothom.
27 a pedir de boca a cor (o a boca) què vols, cor què desitges.
28 a qué quieres boca a cor què vols, cor què desitges.
29 blando de boca [un caballo] bla de boca.
30 boca abajo [las cartas] de cara avall.
31 boca abajo [una jarra, un arma, una vasija] boca avall.
32 boca abajo [una persona] de bocaterrosa, boca per avall, boca avall.
33 boca a boca [respiración] boca a boca.
34 boca arriba [tumbarse] de panxa enlaire, boca per amunt, boca amunt.
35 boca arriba [las cartas] de cara amunt (o en l'aire), abatut -uda.
36 boca arriba [un objeto] de cara per amunt.
37 boca de alcantarilla embornal m.
38 boca de dragón bot [dragón] boca de dragó, conillets.
39 boca de escorpión fig llengua d'escurçó (o d'escorpí).
40 boca de espuerta fam boca de calaix.
41 boca de fuego mil boca de foc.
42 boca de incendio boca d'incendis.
43 boca de la isla (o de cangrejo) zool pinça (o pota) de cranc.
44 boca del estómago fig i fam [epigastrio] boca del cor.
45 boca de lobo mar boca de llop.
46 boca de metro boca de metro.
47 boca de oreja a oreja fam boca de calaix.
48 boca de oro fig i p fr boca d'or.
49 boca de riego boca de reg (o de regatge).
50 boca de verdades persona sense pèls a la llengua (o que diu les coses pel seu nom).
51 buena boca [sabor] bona boca.
52 buena boca molt aguant m, molta corretja. Tener buena boca, tenir molt aguant.
53 buena boca [un caballo] bla -ana (o moll -a) de boca. Tener buena boca, ésser bla de boca.
54 buscar la boca a alguien p fr buscar les pessigolles a algú.
55 calentársele a uno la boca [hablar con extensión] parlar pels descosits.
56 calentársele a uno la boca [enardecerse] acalorar-se, enardir-se.
57 callar (o coserse) la boca [callar] no obrir boca (o els llavis), callar.
58 callar (o coserse) la boca [un secreto] cosir-se la boca.
59 cerrar la boca a alguien tancar la boca a algú.
60 como boca de lobo [noche] fosc (o negre) com una gola de llop.
61 con la boca abierta bocabadat -ada.
62 con la boca chica (o chiquita, o pequeña) [cumplido] només de boca.
63 con solo abrir la boca pel sol fet d'obrir la boca.
64 darle a uno en la boca [romper las narices] inflar els morros a algú, fer una cara nova a algú.
65 darle a uno en la boca [dejar patidifuso] deixar bocabadat -ada.
66 de boca només de boca (o de boca), només de paraula (o de paraula).
67 de boca en boca de boca en boca.
68 decir lo que le viene (o se le viene) a la boca buidar el pap, dir-les sense engaltar.
69 dejar con la boca abierta deixar bocabadat -ada (o amb la boca oberta).
70 duro de boca [un caballo] dur de boca, bocadur.
71 echar por la boca [injurias] vomitar, escopir.
72 el que tiene boca, se equivoca qui té boca s'equivoca i qui té nas es moca.
73 en boca cerrada no entran moscas boca muda mai no és batuda.
74 estar alguien a qué quieres boca estar algú a boca què vols, cor què desitges.
75 estar alguien con la boca a la pared p fr no tenir on caure mort, ballar-la magra.
76 estar colgado (o pendiente) de la boca de uno estar suspès (o pendent) dels llavis d'algú.
77 guardar la boca [un secreto] cosir-se la boca.
78 hablar por boca de parlar per boca de.
79 hablar uno por boca de ganso repetir com un lloro, ésser un rellotge de repetició, parlar per haver-ho sentit dir.
80 hacer boca fer boca (o gana).
81 hacer de boca xerrar molt però no fer res.
82 hacer la boca [de un caballo] acostumar al mos (o a la brida).
83 hacerse la boca agua fer venir aigua a la boca. Se me hace la boca agua solo de pensar en ello, només de pensar-hi em fa venir aigua a la boca.
84 hacer una promesa de boca para fuera dir una cosa només de boca.
85 irse de la boca (o irse la boca a alguien) anar-se'n de la boca.
86 mala boca [de un caballo] dur de boca, bocadur.
87 mentir con toda la boca mentir per la gola (o pel coll, o per la barba).
88 meterse en la boca del lobo ficar-se a la gola del llop.
89 no abrir (o descoser, o despegar) la boca no obrir (o no badar) boca, no descloure els llavis.
90 no caérsele a alguien una cosa de la boca fig [mencionarlo] tenir sempre a la boca alguna cosa.
91 no decir esta boca es mía no badar boca.
92 no tener nada que llevarse a la boca no tenir ni un rosegó per a distreure la gana.
93 oír de boca de sentir dir a.
94 oscuro como boca de lobo fosc (o negre) com una gola de llop.
95 pide (o pida usted, etc) por esa boca demana (o demaneu) el que vulguis (o vulgueu), no facis (o feu) compliments.
96 poner en boca de posar en boca de.
97 por la boca muere el pez qui xerra, paga.
98 por una boca a una sola veu.
99 punto en boca a callar, muts i a la gàbia.
100 quedarse con la boca abierta quedar bocabadat.
101 quitarle algo a alguien de la boca treure a algú alguna cosa de la boca.
102 quitarse alguien algo de la boca treure's el menjar de la boca.
103 respirar por boca de alguien fam ésser el gos d'algú.
104 saber algo de boca de saber alguna cosa de boca de.
105 sin abrir la boca (o sin decir esta boca es mía) sense badar (o obrir) boca.
106 tapar bocas tapar la boca de tothom.
107 tapar la boca a alguien fam [sobornar] tapar la boca a algú.
108 tapar la boca a alguien fam [hacer callar] cloure (o tancar) la boca a algú.
109 tener sentado en la boca del estómago fig [sentir antipatía] tenir entravessat, no poder pair.
110 tener siempre en la boca fig [mencionar] tenir sempre a la boca.
111 torcer la boca fig i fam arrufar el nas.
112 venir a pedir de boca anar com l'anell al dit.
113 venirle (o venírsele) una palabra (o una frase) a la boca venir-li a la boca una paraula (o una frase).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions