Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6003/5Darrera versió: 25.01.2019

Títol

'estat' o 'sigut'? 

Resposta

El verb ser o ésser té dues formes de participi d'ús general:

estat, estada, estats, estades
sigut, siguda, siguts, sigudes

En diversos parlars també s'usen les variants col·loquials set, setasetssetes i segutseguda, seguts, segudes.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions