Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1181/4Darrera versió: 07.10.2011

Títol

punt (signes de puntuació) 

Resposta

El punt (.) és un signe gràfic que representa una pausa llarga. Aquest signe tipogràfic se situa sense deixar cap espai darrere de la paraula que el precedeix i deixant-ne un abans de la següent.

Els usos principals del punt són els que s'expliquen a continuació:

1. S'escriu al final d'una frase per indicar que té sentit complet i és gramaticalment independent. Pot ser punt i seguit o punt i a part, segons el grau de relació que hi hagi entre la frase que acaba i la que segueix. Per exemple:

Els casals d'estiu són una proposta educativa de lleure per a infants de 3 a 12 anys. S'hi fan jocs, tallers i altres activitats.

Les inscripcions es poden fer entre el 16 de maig i el 10 de juny.

2. S'utilitza per indicar que un mot s'ha abreujat. Per exemple:

abrilabr.
bibliotecabibl.

3. S'usa per separar els apartats dels articles de les disposicions administratives i de les lleis:

l'article 77.5 de la Llei de procediment administratiu

 

En canvi, el punt no es fa servir en els casos següents:

1. Quan la frase acaba amb el punt d'una abreviatura, amb punts suspensius, amb signe d'interrogació o admiració. Per exemple:

Van venir de tot arreu: del Maresme, del Penedès, del Pallars, etc.
Hi havia tota mena de tallers: disfresses, màscares, titelles...
Que no han arribat encara?
Quin fred que fa!

2. En els indicadors o els rètols que donen instruccions o informen:

No fumeu
Sala d'espera

Silenci

3. Al final dels eslògans. Per exemple:

Per un ús responsable del vehicle

4. Al final de la indicació del lloc i la data situada de manera aïllada del cos del text, com pot ser en una carta. Per exemple:

Barcelona, 7 de maig de 2011

5. Després del nom i els cognoms situats sobre o sota la signatura.


Lluïsa Espinosa Busquets
Cap de Secció

6. Al final d'un títol o d'un subtítol si estan aïllats del text i l'encapçalen. Per exemple:

1. Introducció
1.1. Procediments d'actuació del Departament


 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació
Abreviacions