Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3874/3Darrera versió: 12.08.2011

Títol

signatura per absència 

Resposta

Exemples de signatura per absència:


Per absència del secretari general de Cultura, Xavier Solà i Cabanas:
La directora de Política Lingüística

xxxxxx (signatura)
Yvonne Griley i Martínez

o bé

Per absència de Xavier Solà i Cabanas, secretari general de Cultura:
La directora de Política Lingüística


xxxxxx (signatura)
Yvonne Griley i Martínez  

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions