Resultats de la cerca frase exacta: 55

Fitxes de l'Optimot
1. Accents diacrítics: 'déu' o 'deu'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de déu, déus i deu, deus. S'escriu déu, déus en el cas següent:   amb el significat de 'divinitat': creure en [...]
2. 'marededeu' o 'mare de Déu'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes marededeu i mare de Déu tenen significats diferents. Una marededeu és una imatge de Maria com a mare de Déu, generalment escultòrica. Per exemple: Els pastors van trobar una marededeu dins d'una cova de la muntanya. En canvi, amb la construcció mare de Déu es fa referència [...]
3. 'un Déu vos guard', 'un deuvosguard' o 'un déu-vos-guard'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió Déu vos guard es pot fer servir com a fórmula de salutació, però en algun context també pot funcionar com un substantiu. En aquest cas, s'escriu sense majúscula, perquè es fa servir com un nom comú, i amb guionets, perquè el mot déu porta accent i això fa que no es pugui aglutinar. Per [...]
4. Diminutiu de déu-n'hi-do / déu n'hi doret, deunidoret o déu-n'hi-doret? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
: Déu-n'hi-do, com pesa aquest cistell! Que bé que toca el violí la teva filla, déu-n'hi-doret! Aquestes expressions no s'escriuen, per tant, sense guionets (déu n'hi do, déu n'hi doret) ni tampoc aglutinades (deunidó, deunidoret).  [...]
5. 'Un', 'una' + numeral amb valor aproximatiu / Va collir unes deu taronges de l'arbre / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes un, una davant d'un numeral cardinal expressen una idea d'aproximació, per sobre o per sota de la quantitat que expressa el numeral. Per exemple: Fa uns vint minuts que ha arribat. Va collir unes deu taronges de l'arbre. Deu tenir uns quaranta anys.  [...]
6. El verb 'dar' / 'dar' o 'donar'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb dar, que significa 'donar, regalar', actualment no s'usa en totes les formes del paradigma habitual: estan en desús la primera, segona i tercera persona de singular i la tercera del plural del present d'indicatiu i del present de subjuntiu: Present d'indicatiu do, das, da, dem, deu, dan [...]
7. Mots acabats en '-enni': 'bienni', 'trienni', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
A partir del sufix -enni, que vol dir 'any', es poden formar mots que designen períodes de temps, com ara bienni ('dos anys'), trienni ('tres anys'), decenni ('deu anys'), quarantenni ('quaranta anys'), cinquantenni ('cinquanta anys'), centenni ('cent anys'), mil·lenni ('mil anys'), etc. Cal [...]
8. de l'ordre de
Font Fitxes de l'Optimot
La locució preposicional de l'ordre de serveix per indicar una quantitat aproximada d'alguna cosa. Per exemple: Compten que enguany tindran uns beneficis de l'ordre de deu milions d'euros.  [...]
9. extrovertit, extrovertida o extravertit, extravertida?
Font Fitxes de l'Optimot
extravertit, extravertida L'adjectiu que designa la 'persona interessada en el món exterior i inclinada a comunicar-se amb els altres' és extravertit, extravertida. Per exemple: La Marina és molt extravertida, ja deu haver parlat amb tothom. La forma extrovertit, extrovertida no és correcta en [...]
10. aterrissar o aterrar?
Font Fitxes de l'Optimot
aterrar El verb que designa l'acció de 'prendre terra una aeronau, un aparell volador o un ocell' és aterrar. Per exemple: L'helicòpter va aterrar a les deu de la nit. Els avions aterren cada vint minuts. Diuen que ha aterrat un ovni al bosc. Les formes aterritzar o aterrissar no són correctes [...]
Pàgines  1 / 6 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>