Resultats de la cerca frase exacta: 6

Ortografia catalana
1. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
lletra b': S'escriu amb be de bou. Confon les bes i les pes. déu Nom masculí (pl. déus), 'divinitat, ésser suprem': Creure en Déu. Els déus grecs. deu Nom femení (pl. deus), 'font': Una deu termal. S'eixuguen les deus. Numeral cardinal, nom masculí (pl. deus) i femení plural: Cinc i cinc fan deu. He tret [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
família o entre formes d'un mateix paradigma: activa, activitat, activisme (cf. actiu), bevem, bevedor (cf. beure, beu), blava, blavor (cf. blau), brevetat, abreviar, abreviació (cf. breu), deveu, devent (cf. deure, deu), escalivar (cf. caliu), esclava, esclavitud, esclavitzar (cf. esclau), escrivim [...]
3. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
es troben en manlleus. S'ha prescindit de relacions secundàries o més esporàdiques degudes a processos fonètics i fonològics o a variació entre parlars. La dis-persió de grafies dels sons oclusius i nasals, els fricatius i els africats es deu a la neutralització del grau de sonoritat, les [...]
4. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, trist, res, vers, camps, molts; psalm; missa, potser; Sergi, Sílvia, Sabadell, Senegal t T te terra, pati, altre, fort, vent, pit; platja, imatge, lletsó, fitxa, dotze; Tomàs, Teresa, Tàrrega, Tibet u U u ull, suma, cuina, tribu; uadi, aigua, diuen, Déu; guerra, quiet; Ulric, Urgell, Ucraïna v V ve vida [...]
5. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
conjunció copulativa i, com fumdeterra, glopdeneu, maldecap, marededeu 'imatge de la mare de Déu', allioli, paifor-matge o vetesifils 'comerciant que ven vetes i fils'. Són més ocasionals els compostos nominals provinents de la lexicalització de sintagmes verbals, com ara entra-i-surt, estira-i-arronsa [...]
6. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. Cal subratllar, però, que no duen guionet els derivats d'aquests mots, com cinccentista, noucentisme. També s'escriuen amb guionet les expressions populars arcaiques deu - cents 'mil', onze - cents 'mil cent', dotze - cents 'mil dos-cents', etc.; vint - cents 'dos mil', etc. b) En els compostos en què [...]