Resultats de la cerca frase exacta: 3

Criteris lingüístics
1. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Formes abreujades de tractament, de designació genèrica de persones que precedeixen els noms propis i de formes protocol·làries  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les formes abreujades dels casos descrits en els apartats 5, 6 i 7 sempre s'escriuen amb majúscula inicial. Exemples: Sr. Serra Dra. Martí Prof. Carreter St. Antoni Sta. Maria Mn. Dalmau M. H. Sr. Joan Rigol i Roig Excm. i Mgfc. Sr. Ramon Pascual I. Sra. María José Lecha Mr. Strubell Noms propis [...]
2. Noms referits a coses. Obres d'art i publicacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Tampoc no es tradueixen les designacions de col·leccions ni de sèries de llibres, ni els títols d'articles de revistes. En català: En castellà: Avui Avui Serra d'Or Serra d'Or El Temps El Temps Muy Interesante Muy Interesante «Criteris Lingüístics» «Criteris Lingüístics» «El Balancí» «El Balancí [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
amb majúscules la inicial del títol i les inicials dels substantius i adjectius que el componen. Quan s'hi fa referència, aquestes denominacions s'escriuen en cursiva. Exemples: Lo Verdader Català Serra d'Or El Temps Col·leccions de llibres o altres obres Igualment com les publicacions periòdiques [...]