Resultats de la cerca frase exacta: 7

Diccionari castell-catal
1. abril (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [mes] abril. 2 fig [juventud] abril, primavera. Muchacha de quince abriles, noia de quinze primaveres. 3 en abril per l'abril. 4 en abril aguas mil per l'abril cada gota en val mil (o val per mil).  [...]
2. diecinueve (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
adj i m dinou. Vienen diecinueve personas a cenar, venen dinou persones a sopar. Estamos a 19 de abril, som al 19 d'abril.  [...]
3. exclusive (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
adv 1 [nicamente] exclusivament. 2 exclusivament. Hasta el dos de abril exclusive, fins al dos d'abril exclusivament.  [...]
4. florecer (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
[Se conjuga como: envejecer] v intr 1 [una planta] florir, florejar. Las rosas florecen en abril, les roses floreixen per l'abril. 2 fig [prosperar] florir, prosperar, estar en vigor. Florecer la agricultura y el comercio, florir l'agricultura i el comer. 3 fig florir. Aquel poeta floreci [...]
5. mayo (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [mes del ao] maig. 2 [palo] maig, arbre de maig. 3 en mayo pel maig. 4 hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo pel mes d'abril no et llevis un fil, fins a setanta d'abril no et llevis un fil.  [...]
6. doce (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
adj 1 dotze. Los doce meses del ao, els dotze mesos de l'any. 2 [ordinal] dotz -ena, dotze. m 3 dotze. El doce de abril, el dotze d'abril. 4 las doce de la noche les dotze de la nit, mitjanit, el punt de mitjanit. 5 las doce menos cuarto tres quarts de dotze. 6 las doce y cuarto, y media [...]
7. cuarenta (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
. 6 cuarenta y uno, dos, tres... quaranta-un, -dos, -tres...7 de los cuarenta para arriba no te mojes la barriga fam l'edat avanada no s per a l'aixada. 8 hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo pel mes d'abril no et llevis un fil, fins a setanta d'abril no et llevis un fil. 9 las [...]