Resultats de la cerca frase exacta: 16

Criteris lingüístics
1. abril  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: abril Abreviatura: abr. Sigla: Símbol: [...]
2. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 3  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera LA PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE JOVES COMPOSITORS es complau a convidar-vos a l'acte d'inauguració dels nous locals de l'Associació. Dia: 23 d'abril de 2002 Hora: 8 del vespre Lloc: plaça del Mestre Estalella, 7 Reus, abril de 2002 [...]
3. Documentació administrativa. La citació. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Sra. Maite Veiga i Abril Avinguda del Segre, 5 25007 Lleida D'acord amb l'article ________ de ______________________________________ , (disposició normativa) us cito perquè comparegueu en aquest __________________________________ , (organisme) situat a ______________________________ , [...]
4. Sigles i acrònims. Escriptura. Sigles alfanumèriques  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Són sigles alfanumèriques les que resulten de la unió d'una inicial o una sigla amb una xifra. La unió, de vegades, es marca amb un guió. R19 Renault 19 TV3 Televisió de Catalunya M-19 Movimiento 19 de Abril [...]
5. Noms referits a éssers animats. Formes de tractament  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de Sevilla mossèn Ballarín padre o mosén Ballarín fra Antoni fray Antoni Sra. Gorina Sra. Gorina Sra. Marina Costa Prat D.a Marina Costa Prat Sra. D.a Marina Costa Prat Il·lm. Sr. Antoni Abril Ilmo. Sr. D. Antoni Abril [...]
6. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera El president de l'Associació Lleidatana de Premsa Rambla del Pi, 7 convida la senyora _________________________ 25002 LLEIDA a la presentació de l'obra La premsa digital a Tel. 973 221 100 Catalunya , que es farà a la seu de l'Associació, el dia 3 de maig a les 8 del vespre. Lleida, abril [...]
7. Abreviatures. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
No s'ha de crear una abreviatura nova si ocupa els mateixos espais que el mot sencer o gairebé els mateixos. * obr. obra * secc. secció S'utilitzen, encara que no representin una economia significativa, algunes abreviatures consagrades per l'ús. loc. cit. loco citato màx. màxim abr. abril Per [...]
8. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Tossa de Mar Judici de faltes 33/2002 PROVISIÓ Jutgessa: Marina Cruells Jansana Tossa de Mar, 6 d'abril de 2002 L'advocada Rosa Comes Puig, en representació del denunciant, Pol Quer López, ha interposat, dins el termini establert i en la forma escaient [...]
9. Noms referits a llocs. Consideracions legals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, article 14: «1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. »2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials [...]
10. Documentació jurídica. La provisió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deriven càrregues o perquè afecta drets processals de les parts, sempre que en aquests casos no s'exigeixi expressament la forma d'interlocutòria. Pel que fa al terme per designar aquest document, la Resolució de 3 d'abril de 1991, per la qual es publiquen acords sobre llenguatge administratiu (DOGC núm [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>