Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
cultismes, so-bretot els començats per a-: accelerar, accent, acceptar, accés, accident; cocció, flàccid, fricció, occident, protecció, succeir, succint, succés; Acci, Occitània. Convé notar que el grup cc alterna amb ct: acció (cf. acte), conducció (cf. conductor), ficció (cf. fictici), injecció (cf [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
conjugació, com ara sic (de seguir), i en mastic (de mastegar) i mossic (de mossegar). c) En interior de mot, a final de síl·laba s'escriu c davant de c, t i s (consonants sordes), i s'escriu g davant de d, g, m, n i z (consonants sonores): accent, accident, 77 Les lletres occident, succés, succint, acció [...]