Resultats de la cerca frase exacta: 6

Diccionari castell-catal
1. admitir (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v tr 1 admetre. 2 [aceptar] admetre, acceptar. Admitir una suposicin, admetre una suposici. 3 [en un tribunal] acceptar. 4 [consentir] admetre, consentir, sofrir. No admitir aplazamientos, no admetre ajornaments.  [...]
2. discusin (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 discussi. 2 discusiones de alcoba renyines de coix (o de capal). 3 no admitir discusin no admetre cap discussi.  [...]
3. tragantn (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
-ona adj i m i f 1 [tragn] golafre, fart -a, fartaner -a. f 2 fam [comilona] tec m. 3 [hartazgo] fartanera, tip m, fart m. 4 fig esfor [per a admetre una cosa] m. 5 darse una tragantona fig i fam fer-se'n un fart (o un tip).  [...]
4. calzar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v tr 1 [los pies] calar. 2 [llevar puesto] portar, dur. Calzar zuecos, portar esclops. 3 [espuelas, guantes] portar, dur. 4 [poner un calce] falcar, tasconar. 5 [el arado] ficar la rella a. 6 [un arma] admetre. 7 amer [una muela] empastar, obturar. v pron 8 calar-se. 9 [ponerse [...]
5. duda (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 dubte m. 2 aclarar las dudas de uno aclarir els dubtes d'alg. 3 estar fuera de toda duda [alguna cosa] no admetre dubte, no poder posar-se en dubte. 4 no cabe la menor duda no cal dubtar-ne gens. 5 no caber (o no haber) duda no haver-hi dubte. 6 poner en duda posar en dubte. 7 sacar de [...]
6. parte (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
parte en una altra banda, enjondre. 17 a partes iguales a parts iguals. 18 a una y otra parte a banda i banda. A una y otra parte de la carretera, a banda i banda de la carretera. 19 dar parte de donar part de. 20 dar parte en [un negocio] admetre en, associar a. 21 de algn tiempo a esta parte [...]