Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Cèlia, Calp, Ceilan c C ce d D de dit, pedra; cada; fred, nord, admetre; profund; adjunt; David, Diana, Deià, Dublín e E e eina, verd, peu, ple; era, temps, neu, festa; edat, però, home; Enric, Eva, Elna, Espanya f F efa fill, flor, rifa, sofrir, baf, golf, triomf; diftèria; Ferran, Fàtima, Fraga [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(de percudir; al costat de percudesc). c) En interior de mot, a final de síl·laba s'escriu d en el prefix històric ad-: adja-cent, adjectiu, adjudicar, coadjuvar (§?2.6.6.2b); adlàter, admetre, administració, a­dmirar, admonició, adquirir, inadmissible; adscriure (§?2.6.5b); advertir, advocat [...]