Resultats de la cerca frase exacta: 11

Diccionari castellà-català
1. afectar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 afectar. Afectar una gran seriedad, afectar una gran seriositat. 2 [fingir] afectar, fingir. Afectar alegría, indiferencia, afectar alegria, indiferència. 3 [atañer] referir-se pron, pertocar intr, pertànyer intr. Es una cuestión que afecta a vuestro departamento, és una qüestió que [...]
2. garbear (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [agavillar] agarbar. 2 fam [robar] robar, pispar, furtar. v intr 3 [afectar garbo] afectar gràcia (o gallardia), donar-se aires. 4 [trampear] trampejar. Va garbeando como puede, va trampejant com pot. v pron 5 [manejarse] arranjar-se, arreglar-se, espavilar-se.  [...]
3. recaer (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr [Se conjuga como: caer] 1 recaure. 2 [un enfermo] recaure. 3 fig [dirigirse, afectar] recaure. Las culpas recaen sobre ella, les culpes recauen sobre ella. 4 [corresponder] correspondre, escaure, tocar, pertocar. El premio ha recaído en el más digno, el premi ha correspost al més [...]
4. lacerar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [desgarrar] lacerar, estripar. 2 [herir] ferir. 3 fig [herir] lacerar. 4 fig perjudicar, afectar. Lacerar su honra, perjudicar la seva honra. 5 fig [el corazón] lacerar, ferir.  [...]
5. herir (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[Se conjuga como: sentir] v tr 1 ferir. Herir a alguien con un cuchillo, ferir algú amb un ganivet. 2 [un rayo de sol] incidir en. 3 [un sonido] arribar a. Un leve rumor hirió mis oídos, una lleu remor arribà a les meves orelles. 4 mús [pulsar, tocar] tocar, puntejar. 5 fig [afectar [...]
6. atañer (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
VERB MODEL v intr 1 afectar tr, concernir tr. A mí no me atañe esta disposición, a mi no m'afecta aquesta disposició. 2 incumbir tr, pertocar. Este asunto no te atañe, aquest afer no t'incumbeix. 3 por lo que atañe a quant a, pel que fa (o concerneix) a.  [...]
7. aplicar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
s'ha aplicat més. 4 concernir tr, afectar tr. 5 ésser aplicat -ada, entrar en vigor. La nueva ley se aplicará..., la nova llei serà aplicada... [...]
8. relación (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
relación a referir-se a, afectar a, interessar a. 15 relaciones públicas relacions públiques. 16 relación jurada dr relació jurada. 17 tener relaciones con [ser novios] tenir relacions amb.  [...]
9. alcanzar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, colpir. Le alcanzó la cabeza de una pedrada, li encertà el cap d'un cop de roc. 8 fig assolir, aconseguir. Alcanzar la fama, la popularidad, assolir, aconseguir la fama, la popularitat. 9 fig afectar, tocar a, concernir. La ley alcanza a todos los damnificados, la llei afecta tots els damnificats [...]
10. poner (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. No me pongas nervioso, no em facis posar nerviós. 13 [añadir a una narración] posar. Esto no es verdad, tú lo pones, això no és veritat, tu l'hi poses. 14 [afectar a otra cosa] posar. Poner obstáculos, en duda, posar obstacles, en dubte. 15 posar. Poner precio a una cosa, posar preu a una cosa [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>