Resultats de la cerca frase exacta: 8

Diccionari català-castellà
1. afectar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 afectar. Aquella desgràcia el va afectar molt, aquella desgracia le afectó mucho. 2 [alterar] afectar. La sequera no ha afectat aquesta regió, la sequía no ha afectado a esta región. 3 dr [gravar] afectar. 4 [destinar] destinar. Afectar un edifici a un servei públic, destinar un [...]
2. colpir
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 golpear, pegar. La pedra el colpí al genoll, la piedra le golpeó en la rodilla. 2 [ferir] herir. Van morir colpits per l'espasa, murieron heridos por la espada. 3 [tocar] alcanzar. Colpit pel llamp, alcanzado por el rayo. 4 [afectar] asolar, azotar. La pesta colpí tot el país, la [...]
3. interessar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [fer participar] interesar. Va voler interessar els seus obrers en aquell negoci, quiso interesar a sus obreros en aquel negocio. 2 [afectar] afectar, atañer, concernir. És una cosa que interessa la seva reputació, es algo que afecta a su reputación. v intr 3 [suscitar interès [...]
4. afalagar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [adular] halagar. 2 [afectar agradablement] halagar. Un so que afalaga l'orella, un sonido que halaga el oído. 3 fig alimentar, nutrir. Afalagar l'orgull, alimentar el orgullo.  [...]
5. concernir
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [afectar, referir-se] concernir a. Això concerneix el teu germà, esto concierne a tu hermano. 2 pel que concerneix [referència] en lo que (o por lo que) concierne (o atañe, o se refiere) a, en lo concerniente (o referente) a. Pel que concerneix aquest afer..., en lo que concierne a este [...]
6. recaure
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [en una malaltia] recaer. 2 [en un vici, en l'error] recaer, reincidir. Recaigué en els mateixos errors, recayó en los mismos errores. 3 [afectar] recaer. Les culpes recauen sobre tu, las culpas recaen sobre ti. 4 [correspondre] recaer, corresponder, tocar. El premi ha recaigut [...]
7. ferir
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 herir. Ferir algú d'un cop de pedra, herir a alguien de una pedrada. 2 [afectar dolorosament] herir. Un soroll que fereix l'orella, un ruido que hiere el oído. 3 fig [ofendre, agreujar] herir, lacerar, lastimar. Ferir l'honor, herir el honor. 4 pesc [l'ham] atar [el anzuelo por medio [...]
8. caure
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
cae hacia el norte. 13 [escaure's en tal temps] caer. 14 [afectar] caer, sentar. No sé com els caurà la negativa, no sé como les sentará la negativa. 15 mar [un vaixell] caer. 16 [el vent, el mar] caer, amainar, calmarse pron. 17 fig [sucumbir] caer, morir. 18 fig [en la misèria, en oblit [...]