Resultats de la cerca frase exacta: 10

Fitxes de l'Optimot
1. Règim verbal de 'afectar' / Nova gramàtica / 'li afecta' o 'l'afecta'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb afectar és transitiu i, per tant, la persona o la cosa que queda afectada fa de complement directe. En el cas que aquest complement sigui de tercera persona i s'hagi de pronominalitzar, cal fer servir, doncs, els pronoms el, la, els o les (i no el pronom li de datiu). Per exemple: Aquella [...]
2. És correcte frapar en català? / És correcte frapant en català?
Font Fitxes de l'Optimot
colpidor, impressionant, impactant, commovedor, trasbalsador, emocionant El verb frapar és un gal·licisme que en català només és admissible en registres col·loquials. Alguns equivalents de la llengua general són, per exemple, impactar, commoure, afectar, colpir, emocionar, escruixir. Per exemple [...]
3. impactar ('impressionar') / 'notícies impactants' o 'notícies impressionants'?
Font Fitxes de l'Optimot
pública. En català també es pot expressar aquest mateix significat amb altres verbs o construccions, com ara causar impacte o fer impacte, afectar, impressionar o colpir. Per exemple: El seu primer llibre va causar impacte pel seu contingut violent. També es fa servir l'adjectiu impactant amb el sentit [...]
4. És correcte invasiu, invasiva en català? (ciències de la salut)
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la salut
artroscòpia és un mètode invasiu. El mateix adjectiu s'aplica als processos patològics que tendeixen a afectar els teixits veïns. Per exemple, es pot dir que el càncer sol tenir un comportament invasiu. L'ús d'aquest adjectiu, però, és inadequat per fer referència a qualsevol tractament que afecta [...]
5. 'tipus de' + nom en singular o plural? / 'Quin tipus de cotxe t'agrada?' o 'Quin tipus de cotxes t'agraden?'
Font Fitxes de l'Optimot
Pel que fa a la concordança entre subjecte i verb, en aquests casos en què el nom del sintagma preposicional està en plural se sol fer la concordança de sentit i, per tant, el verb concorda en plural. Per exemple: Aquest tipus d'infeccions acostumen a afectar les persones grans. En català [...]
6. Règim verbal de 'molestar' / 'el molesta' o 'li molesta'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
exemple:  S'han molestat perquè els han fet seure en un racó. Ara bé, molestar també es pot construir com a verb intransitiu, amb el significat de fer nosa a algú, afectar negativament. Aleshores, apareix, anteposat al verb, un pronom de datiu, encara que es dupliqui el complement indirecte. Per [...]
7. És correcte tocar de prop en català? / Com es diu tocar de cerca en català?
Font Fitxes de l'Optimot
: preocupar, afectar, interessar, conèixer, estar vinculat, etc., segons el context.  [...]
8. futur d'obligació (traducció de textos jurídics)
Font Fitxes de l'Optimot
que la llei és vigent en el moment que el lector la llegeix. Per tant, és recomanable no fer servir el futur amb aquest valor. Cal tenir present que aquest canvi pot afectar l'ús d'altres temps verbals, com ara el del present de subjuntiu. Com a norma general, el futur d'obligació es tradueix pel [...]
9. nominalitzacions (traducció de textos jurídics) / nom verbal en substitució d'un verb
Font Fitxes de l'Optimot
, no és incorrecte, però abusar-ne pot afectar la intel·ligibilitat del text.  Tenint en compte l'abundància d'aquest recurs en els textos legals, que pot respondre, en la majoria dels casos, a una voluntat d'indefinició del legislador, cal respectar aquestes formes tret que sigui molt clar que [...]
10. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
La coordinació és la relació que s'estableix entre diferents elements sintàcticament equivalents que s'enllacen per mitjà d'una coma o d'una conjunció. La coordinació pot afectar seqüències breus o oracions completes. Segons la relació que tenen aquestes seqüències entre elles es pot classificar [...]